Annonse

Verdipapirfond: Ulike typer og hvordan de er priset

De fleste kjenner til begrepet aksjefond, men få vet hvordan de er priset eller de ulike typene som finnes. I dette innlegget skal vi utforske de forskjellige typene fond og hvordan de er priset. Begynn med å investere i en anerkjent plattform hvor du er sikker på at du vil kunne øke kapitalen din; begynn med den mest grunnleggende guiden; Gå hit.

Ulike typer verdipapirfond

Det er to hovedtyper verdipapirfond: aksjefond og rentefond. Aksjefond er aksjer eller en kombinasjon av aksjer og obligasjoner. Rentefond er obligasjoner. Det finnes også hybridfond, som er en kombinasjon av aksje- og renteinvesteringer.

Hvordan verdipapirfond er priset

Verdipapirfond prises på slutten av handelsdagen, etter at markedene har stengt. Prisen er netto aktivaverdi (NAV) per aksje, som er verdien av eiendelene i fondet minus forpliktelsene, delt på antall utestående aksjer.

De forskjellige typene aksjefond

Det er tre hovedtyper av aksjefond: vekstfond, verdifond og indeksfond. Vekstfond investerer i selskaper som forventes å vokse raskere enn det totale markedet. Verdifond investerer i selskaper som er undervurdert av markedet. Indeksfond sporer en spesifikk indeks, for eksempel S&P 500.

De forskjellige typene rentefond

Det er tre hovedtyper av rentefond: statsobligasjonsfond, bedriftsobligasjonsfond og høyrenteobligasjonsfond. Statsobligasjonsfond investerer i amerikanske statsobligasjoner. Bedriftsobligasjonsfond investerer i selskapsobligasjoner. Høyrenteobligasjonsfond investerer i obligasjoner som har høyere rente enn andre obligasjoner.

De forskjellige typene hybridfond

Det er tre hovedtyper hybridfond: balanserte fond, aktivaallokeringsfond og livssyklusfond. Balanserte fond investerer i en blanding av aksjer og obligasjoner. Aktivallokeringsfond investerer i en blanding av ulike aktivaklasser, for eksempel aksjer, obligasjoner og råvarer. Livssyklusfond investerer i en blanding av ulike aktivaklasser, men blandingen endres over tid.

Verdipapirfond er en type investering som kan tilpasses dine behov. Det finnes mange forskjellige typer verdipapirfond, og de prises på slutten av handelsdagen. Hvis du vurderer å investere i aksjefond, er det viktig å forstå de ulike typene og hvordan de er priset.

Kommentarer er skrudd av for Verdipapirfond: Ulike typer og hvordan de er priset