• Sjökart
    Maritim

    Sjøkart Norge – Kartverket

    Kartverket har det nasjonale ansvar for geografisk informasjon i Norge. Dette betyr både landkart og sjøkart i Norge. Det er som for kart over norsk landområder også kartserie for den norske kysten, kysten av Svalbard og tilhørende havområder og havner. Alle kart oppdateres jevnlig og kan kjøpes som Print-on-Demand kart. Da får man et oppdatert sjøkart, og oppdateringen skjer hver 14 dag. Kartene ble tidligere trykket opp i et gitt antall og solgt. Dagens elektroniske løsninger og kontinuerlige informasjonsinnhenting av terrenget under vann gir muligheten for Print-on-Demand løsningen som medfører høyere grad av presisjon og dermed sikkerhet. Kartene bestilles av godkjente forhandlere som Weilbach og tilbys både på papir og…