Sjøkart Norge – Kartverket

Sjökart

Kartverket har det nasjonale ansvar for geografisk informasjon i Norge. Dette betyr både landkart og sjøkart i Norge. Det er som for kart over norsk landområder også kartserie for den norske kysten, kysten av Svalbard og tilhørende havområder og havner. Alle kart oppdateres jevnlig og kan kjøpes som Print-on-Demand kart. Da får man et oppdatert … Read more