Sjökart
Maritim

Sjøkart Norge – Kartverket

Kartverket har det nasjonale ansvar for geografisk informasjon i Norge. Dette betyr både landkart og sjøkart i Norge.

Det er som for kart over norsk landområder også kartserie for den norske kysten, kysten av Svalbard og tilhørende havområder og havner. Alle kart oppdateres jevnlig og kan kjøpes som Print-on-Demand kart. Da får man et oppdatert sjøkart, og oppdateringen skjer hver 14 dag. Kartene ble tidligere trykket opp i et gitt antall og solgt. Dagens elektroniske løsninger og kontinuerlige informasjonsinnhenting av terrenget under vann gir muligheten for Print-on-Demand løsningen som medfører høyere grad av presisjon og dermed sikkerhet.

Kartene bestilles av godkjente forhandlere som Weilbach og tilbys både på papir og Tyvek. Tyvek et svært holdbart materiale som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart og kan skrives på med myk blyant.

Imidlertid må også Print-on-Demand kartene også oppdateres med meldingene fra Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Det produseres fortsatt sjøkartserier og hovedkartet for hele den norske kysten består av 143 kart i målestokk 1:50 000, i tillegg 45 havnekart som dekker innseiling i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000 altså mer detaljer. Videre er det kart i mindre målestokker; kystkart og overseilingskart. Det nye er at disse ikke lengre trykkes til lagring og salg men er ligger som trykkeklare filer som forhandlere kan trykke på forespørsel.

Forhandlere finnes både i Norge og utlandet. Totalt er det åtte forhandlere som er Print-on-Demand forhandlere i Norge. I utlandet er det Storbritannia, Tyskland, Danmark, Sverige, USA, Canada og Nederland som har egne forhandlere av Kartverkets kart.

For Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya er det egen serie på 19 kart.

På norgeskart.no finner du kartinndelingen for både landkart og sjøkart under menyvalget «Kartvalg». Der kan man også enkelt søke seg til aktuelt område og på så sett gjøre bestillingen av Print-on-Demand kart lettere og raskere. På samme side ligger også kartserien for land.

Sjøkart til undervisning kan man gratis laste ned i målestokk 1:50 000. Disse er ikke oppdatert og skal ikke benyttes til navigasjon. Dette da sjøkart er ferskvare og det er risiko forbundet med ikke å ha siste oppdateringer som publiseres hver 14 dag i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

ENC (Electronic Navigational Charts) er den internasjonale betegnelsen for offisielle elektroniske sjøkart. Kartverket er Norsk sjøkartmyndighet og er de som står for produksjon og oppdatering av ENC’er.

Produktet retter seg mot profesjonelle, og yrkesflåten og fartøy over en viss størrelse skal navigere etter disse offisielle sjøkart. Da kartene følger internasjonale standarder er det strenge krav til presentasjon av data som symboler, farger, størrelser.

Kartverket oppdaterer sine kart fortløpende noe man ser på nyhetsstrømmen på deres nettside.

Kartverket sine historiske kart ligger fritt tilgjengelig for nedlastning, og deretter kan disse skrives ut på egen printer. Dette er litt av en skattkiste for den som har interesse for historie. Her ligger mye kart, blant annet håndtegnet kart over større og mindre deler av kysten. Totalt har kartverket rundt 500 historiske sjøkart og dokument tilbake til 1500-tallet, og det jobbes kontinuerlig for å gjøre dette tilgjengelig. I tillegg er store deler gjort tilgjengelig via Wikipedia.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.