utdanning
Yrke

Scandinavian Executive Institute

Her i Skandinavia fungerer samfunnet og næringslivet på en litt annen måte enn i resten av verden. Den nordiske modellen har fostret mindre ulikhet enn andre samfunnsmodeller, og det er lite skille mellom ansatte og ledere. Likeledes er det en ganske lite autoritær og hierarkisk lederstil i skandinaviske land. Vi som jobber i nordiske bedrifter kan ganske enkelt kommunisere med våre ledere om det som er viktig for verdiskapningen i bedriften, og bedriftene tar som regel de ansattes velferd og meninger på alvor – i hvert fall i større grad enn i mange andre land.

En leder i Norge fungerer på en litt annen måte enn i resten av verden. Man leder først og fremst gjennom å inspirere og engasjere de ansatte slik at de tar på seg ansvar og oppgaver, og blir motivert til å gjøre en best mulig jobb. En utfordring i en slik kontekst er den nyliberale vendingen i næringslivet (og i samfunnslivet forøvrig) som har gjort at mange har fått sansen for mer upersonlige modeller der man styrer etter måltall, og gjerne behandler ansatte som utgiftsposter som man hele tiden må undersøke muligheten for å kvitte seg med. Et utall konsulenter reiser gjerne rundt til bedriftene og tar tak i disse prosessene, slik at hverken ledere eller ansatte lenger helt og fullt føler ansvar for bedriftens utvikling.

Men disse løsningene og formlene som gjerne er utviklet i store industriland som USA, Japan, Tyskland og Storbritannia passer ikke for alle. Tvert i mot er det et stort behov for å justere slik styring etter mål og måltall i forhold til de verdiene som er sentrale i norsk samfunn- og arbeidsliv. En styreutdanning som gir deg kompetanse på denne krevende balansen finner du hos https://www.se-institute.no Scandinavian Executive Institute, som gir deg en internasjonal styreutdanning, men tilpasset norske forhold. I Norge er det for eksempel sånn at de ansatte også har rett til å representeres i styret. Derfor kreves det en helt annen følsomhet i forhold til ansattes velferd og krav i norske bedrifter enn for eksempel i de amerikanske.

I dag er det et voksende antall små og store bedrifter som leter etter styrekompetanse, og med en utdanning på dette feltet, i tillegg til studier innen økonomi og juss, vil du være ettertraktet. Styrearbeid på lavere plan kan ofte også være en innfallsport til høye verv i de virkelig store bedriftene i dette egalitære landet.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.