Norsk offshoreindustri i 2020
Yrke

Norsk offshoreindustri i 2020

Norges olje- og gassfelt ble utviklet for over 50 år siden i Nordsjøen og har gjennom denne perioden utvidet seg til Norske og Barentshavet. Viktige milepæler og utviklingen av olje- og gassaktiviteter har bidratt sterkt til den norske velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Men hva med offshoreindustrien i Norge i dag?

Områdene som har blitt studert over tid og har resultert i funn og produksjon i verdensklasse, spiller fortsatt en stor rolle i produksjonen i dag. Det er områder som Ekofisk, Statsfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Her er det store ressurser og store nye prosjekter som stadig utvikler seg.

Selv om noen av de første oppdagede feltene fortsatt er i bruk, er de i tilbakegang.

Det er velkjent i bransjen at mange ressurser fremdeles er tilgjengelige, og derfor er utviklingsplaner i full gang som kan reversere nedgangen.

Uavhengige utviklingsløsninger er planlagt for de største funnene, mens flere mindre kan samarbeide for å bygge ny infrastruktur. For å øke effektiviteten kan noen mindre funn kobles til den eksisterende infrastrukturen.

I tillegg lanserte norske myndigheter nye planer for utbygging og drift i Nordsjøen tilbake i 2018: Wintershalls søknad om Nova, en kobling til Gjøa-plattformen, og Equinors søknad om Troll fase III, som involverer produksjon av gasshette i Troll vest.

I tillegg godkjente norske myndigheter i første halvår 2018 søknader om å utvikle Skogul, Yme, Ærfugl, Fenja og Johan Castberg felt, Valhall Flank West og Snorre utvidelsesprosjekt.

Det er flere årsaker til at produksjonen har vært i tilbakegang. Tekniske problemer og en usedvanlig kald vinter som har resultert i mer driftsstans i produksjonen er noen av grunnene. Det er viktig at industriens produksjon holder et stabilt høyt nivå for å sikre størst mulig verdi av olje- og gassforekomstene på norsk kontinentalsokkel.

Den største operatøren er i rute for å opprettholde lønnsom produksjon på norsk kontinentalsokkel på dagens nivå frem til 2030. Man regner da med at norsk kontinentalsokkel skal inn i en mer moden fase.

Et av de selskapene som har hatt stor suksess med å levere til norsk offshoreindustri er det danske selskapet, Flexi Riste, som selger kompositt rister til offshoreindustrien

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.